Roser Cortès Espriu,
Directora i Professora de l’Aula Suzuki de Can Roget
Carla Garcia Canet,
Professora de violí de l’Aula Suzuki de Can Roget

Phone: 630 62 96 13
Barri Quarter Migdia, 5, 08150 Parets del Vallès, Barcelona